Научна програма

VI Конгрес по Майчино-Фетална Медицина

х-л КАТАРИНО

12 – 15 МАЙ 2022 г.

Акценти в програмата

Program English Version

...

12 май  (четвъртък)    Настаняване и Регистрация

  • Генетика и бременност- през кариотип до микрочип

13 май (петък)  Настаняване и Регистрация

10:00 – 12:00 Курс по високоспециализирана ехографска диагностика

  • Спонсорирана научна сесия за Обезитет и женско здраве – „Новонорддиск“
  • Детска хирургия и неонатология

14 май (събота)

  •  Диагностика и поведение при вродени сърдечни дефекти
  • Диагностични предизвикателства при вродени фетални инфекции. Поведение
  • Нови перспективи във феталната хирургия
  • Прееклампсия, малък за гестационния срок плод. Скрининг, диагностика и превенция

15 май 2022 г. (неделя)

  • Генетика и майчино-фетална медицина

Закриване на VI Конгрес по Майчино-фетална медицина 

 

 

12 май  (четвъртък) 

Сесия I – Генетика и бременност – през кариотип до микрочип

Модератори: М. Янкова, П. Чавеева

16:00 -16:20 Пренатална диагностика и генетично интерпретиране на случаи от нашата практика, С. Андонова

16:20 -16:40 Неинвазивни пренатални тестване и генетично интерпретиране при случаи от нашата практика, С. Тинчева

16:40 -16:55 Вродени аномалии на плода асоциирани с мозайцизъм на Тризомия 13 – клиничен случай, Цв. Даскалова

16:55 – 17:05 Синдром на хипопластично ляво сърце – клиничен случай – С. Анжел

17:05 -17:25 Тетралогия на Фало, Р. Камел, Египет

17:25 – 17:45 Инвазивна диагностика – възможности и ограничения,  В. Стратиева

17:45 – 18:05 Има ли влияние майчиния Killer immonoglobulin-like receptor (KIR) хаплотип върху повтарящи се имплантационни неуспехи и/или спонтанни аборти – П.Андреева

 

18:05 – 18:15 Дискусия

19:00 – 20:00   Коктейл Добре дошли

13 май (петък)  

10:00 – 12:00 Курс по високоспециализирана ехографска диагностика, спонсориран от Софарма Трейдинг и GE Healthcare

Сесия II – Спонсорирана научна сесия за Обезитет и женско здраве – „Новонорддиск“

Модератори:  В. Стратиева , В. Яначкова 

15:00 – 15:10 Истината за теглото – познаваме ли добре рисковете от затлъстяването?, 

В. Стратиева

15:10 -15:30 Как да оценим рисковете от затлъстяването?, К. Кичуков

15:30 -15:45 Как да лекуваме ефективно затлъстяването?, В. Яначкова

15:45 –16:00 Кафе Пауза

Сесия III – Детска хирургия и неонатология

Модератори: Хр. Шивачев , Р. Масларска

16:00 – 16:20 Диагноза, поведение и оперативно лечение на вродени тертоми, Проф. Хр. Шивачев

16:20 – 16:40 Неонатална грижа при деца с вродени тератоми, Р. Масларска

16:40 – 17:00  Триизмерно моделиране и принтиране в хирургията на вродените сърдечни аномалии , Цв. Луканов, Германия

 

17:00 – 17:20 Фетален ЯМР на централна нервна система, възможностите ни днес и поглед в бъдещето. Г. Хаджидеков

17:20-17:40 Дискусия

 

19:30 – 23:00 Официална вечеря

——————

14 май (събота)   

09:00 – 09:15 Откриване на конгреса

Сесия IV – Диaгностика и поведение при вродени сърдечни дефекти

Модератори: Д. Марков , У. Плаценсия,  П. Чавеева

09:20-09:40 Ултразвукова диагностика на вродени аномалии в първи триместър ,У. Плаценсия, Испания

09:40 –10:00 Пренатална диагноза на аномалиите на аортната дъга. Д. Марков

Сесия V – Нови перспективи във феталната хирургия

10:00 – 10:30 Фетална хирургия при фето-фетален трансфузионен синдром  – П. Чавеева

10:30 – 11:00 Фетална хирургия при “Spina Bifida“. Н. Персико, Италия

11:00 – 11:30 Кафе пауза

Сесия VI – Преждевременно раждане 

Модератори: Асен Николов, Емил Ковачев, М. Янкова

11:30 – 11:45 Комбинирани методи за оценка на риск от преждевременно раждане, Е. Гьокова

11:45 – 12:05 Ултразвуково изследване преди индукция на раждането, Р. Камел, Египет

12:05 – 12:30 Превенция на спонтанно преждевременно раждане.  Г. Макридимас

Сесия VII –  Диагностични предизвикателства при вродени фетални инфекции. Поведение

Модератори: М. Мар Гил , И. Ибрям, М.Янкова

12:30 – 12:50 Фетален асцит – диференциална диагноза и поведение, И. Ибрям 

12:50 – 13:10 Вродени фетални инфекции и бременност, М. Мар Гил, Испания

13:10 – 13:30 Полихидрамнион – диференциална диагноза и поведение, Сл. Галева

13:30 – 15:00 Работен обяд

Сесия VIII – Генетика и бременност 

Модератори: И. Димова, Ал. Савов

15:30 – 15:50 Вродени аномалии и туморогенеза: сечението в генетичната етиология и патогенеза. И. Димова

15:50 – 16:10 Ах този мозайцизъм. Ал. Савов

16:10 -16:30  Превенция на генетични болести чрез PGT. С.Хаджидекова и/или Мар Гил

16:30-16:40 Дискусия

16:40- 17:00 Кафе пауза

Сесия IX –  Прееклампсия, малък за гестационния срок плод. Скрининг, диагностика и превенция

Модератори: М.Янкова, В.Стратиева

17:00 – 17:20 Пирамидата на пренаталната грижа срещу куба на пренаталната грижа. М. Янкова

17:20 – 17:40 Скрининг и превенция на прееклампсията в южна България. Б. Стоилов

17:40 – 18:00 Късна фетална растежна ретардация – диагноза и поведение. В. Стратиева  

СПЕЦИАЛНА ЛЕКЦИЯ

18:00 – 18:40   Скрининг и превенция на прееклампсия.  Проф. Кипрос Николаидес, Великобритания

 

 

——————————–

15 май 2022 г. (неделя)

Сесия X: Mайчино-фетална медицина 

Модератори: И. Ибрям, П. Чавеева 

09:30 – 09:40  Адаптация на плода и майката към контролирано леко към умерено физическо натоварване по време на бременост. М. Гил, Испания

09:40 – 09: 55 Остра мастна дистрофия на черен дроб при бременност, Р. Лиандро, Аржентина

09:55 –10:10 Анализ на метаболитните промени в първи триместър, свързани с развитие на гестационен диабет,  В.Атанасова

10:10 – 10:40 Фетални аномалии в трети триместър на бременността, А. Сингелаки, Великобритания

10:40 -11:00 Селективна фетална редукция. Фетоцид в България , П. Чавеева

 

11:40  Официално закриване на VI Международен Конгрес по Майчино-фетална медицина

12:00  Напускане на хотела