Научна програма

IV-ти Конгрес по Майчино-Фетална Медицина

х-л Рила, Боровец

10 – 12.05.2019г.

 

Програма

 

English Version

 

...

Петък 10/05/2019 г.

13.00 : 19.00 Регистрация и Настаняване

14:00 : 16:00 Майчино-Фетална Медицина-Ехографски курс
Практически курс по специализирана пренатална диагностика. Обучителна сесия “Технически умения 2D, 3D, 4D сканиране”. Техника при инвазивни процедури
/зала Захари Зограф/

16:00 : 16:30 Kафе пауза

16:30 : 19.30 Сесия I – 1-ви триместър скрининг за Анеуплоидиии и вродени структурни дефекти – Оценка на риска и клинично поведение

Модератори: У.Пласенсия, М.Янкова, А.Савов

16.30 : 16.45 2D&3D/4D Basics – Dimitrakopoulos I. GE Healthcare

16.45 : 17.00 Vanadis NIPT: A new era in non-invasive prenatal screening – Dr Anastasia Stamatopoulou PerkinElmer

 

17.00 : 17.20 1-ви триместър скрининг за структурни дефекти – У.Плаценсия

17.20 : 17.30 Инвазивни процедури, 2-годишен опит – Б. Стоилов

17.30 : 17.45 Неинвазивна пренатална диагностика – 3-годишен опит – A. Киров, Genika

17.45 : 17.55 Sequenom – пионер в неинвазивната пренатална диагностика – Cells for life, М.Панова

17.55 : 18.05 Стволови клетки – клинично приложение – Cells for life В.Стратиева

18.05 : 18.15 Инвазивни процедури на национално ниво – В.Стратиева

18.15 : 18.35 Постнатални генетични дефекти-анализ – А.Савов

 

18.35 : 18.45 Приложение на геномната диагностика в акушеро-гинекологичната практика: възможности и ограничения – Т.Тодоров

18.45 : 19.00 Геномни анализи при фетални скелетни дисплазии – И.Димова

19.00 : 19.15 Акрания – екзенцефалия – аненцефалия секвенция. Два клинични случая – Е.Ковачев

19.15 : 19.30 Дискусия

20.00 : 23.00 Вечеря ”Добре дошли”


Събота 11/05/2019 г.

08:00 : 09:00 Регистрация

09:00 : 09:10 Официално откриване на IV-ти Международен Конгрес МФМ
/зала Рила/

09:10 : 11:00 Сесия II Преждевременно раждане – Протоколи за скрининг, превенция – методи, резултати
Модератори: А.Николов, Г.Макридимас, М.Янкова, П.Чавеева

09:10 : 9:30 Скрининг и превенция на ПР- Г.Макридимас

09:30 : 9:37 Предложение за протокол за скрининг за ПР – М.Янкова

09:37 : 09:45 Клинично проучване – Events – П.Чавеева

09:45 : 10:00 Серклаж – Клиничен опит за две години – М.Панова

10:00 : 10:20 Хеморагични и исхемични увреждания на ЦНС при недоносени деца – Р.Георгиева

10:20 : 10:40 Техники за цезарово сечение, базирани на доказателства /Мisgav Ladach vs Pfannenstiel/- Р.Велев

10:40 : 10:50 Aleract – превенция при риск за спонтанен аборт и преждевременно раждане – М.Джонгова

10:50 : 11:00 Дискусия

11:00 : 11:20 Kафе пауза

11:20 : 13:40 Сесия III – Дългият път от пренаталната диагноза до успешното лечение
Модератори: Ц.Луканов, П.Чавеева, Р.Масларска

Високоспециализирана Образна диагностика на бременността, Фетална и Неонатална хирургия

11:20 : 11:40 Фетална <>ехокардиография – защо и кога? – И.Велковски

11:40 : 12:00 Неонатална кардио-торакална хирургия – Ц.Луканов

12:00 : 12:10 Фетална хирургия в България – П.Чавеева

12:10 : 12:30 Клиничен случай на новородено с конгенитален хилозен излив и фетална хирургия-диагностичен и терапевтичен протокол – Р.Масларска

12:30 : 12:45 3T-Предимства и ограничения – Г.Хаджидеков

12:45 : 13:05 Неврохирургично поведение и резултати при деца с вродени аномалии на ЦНС- А.Бусарски

13:05 : 13:20 Прогноза на бъбречна функция на базата на пренатална диагностика- В.Попов

13:20 : 13:30 Vasa praevia, placenta praevia, патологично прикрепена плацента – диагноза и поведение – С.Галева

13:30 : 13:40 Дискусия

13:40 : 14:50 Обяд

14:50 : 16:30 Сесия III Прееклампсия, Хипертония и Плацентарна недостатъчност. Фетална ретардация. Дефиниция, скрининг, поведение, начин на родоразрешение
Модератори: Р.Аколекар, В.Стратиева, М.Янкова

14:50 : 15:00 Скрининг за ПЕ – различни модели. Възможности в ежедневната практика. Къде сме? – М.Янкова

15:00 : 15:10 ПЕ при многоплодна бременност – П.Чавеева

15:10 : 15:40 Превенция на бременност с неблагоприятен изход – Р.Аколекар

15:40 : 16:00 Развитие в неинвазивния пренатален скрининг – С. Леонард, Натера

16:00 : 16:20 Инвазивни тестове в ерата на “неивазивните тестове”– М. Мар Гил

16:20 : 16:30 Дискусия

16:30 : 16:50 Кафе пауза

16:50 : 18:40 Сесия V – Майчино-Фетална Mедицина, Феталната медицина и Перинатология – дефиниции – Дискусия

Модератори: Доц. Василев, Проф.Николов, Д-р Янкова, Д-р Стратиева, Д-р Чавеева

16:50 : 17:20 Двамата пациенти на акушер-гинеколога – Н.Василев

17:20 : 18:20 Фетална медицина и терапия – К.Николаидес

18:20 : 18:40 Дискусия

20:00 : 22:30 Официална вечеря

22:30 Нощен бар


Неделя 12/05/2019

/Зала Рила/

09:30 : 12:00 Майчино-Фетална Медицина

Модератори: П.Чавеева, И.Ибрям, В.Стратиева

09:30 : 09:45 Гестационен захарен диабет- to metformin or not to metformin?- В. Яначкова

09:45 : 10:00 Бременност и чернодробни заболявания – И.Ибрям

10:00 : 10:15 Артериална хипертония при бременни със сърдечно-съдови заболявания – Н.Чилингирова

10:15 : 10:35 Терапия на тромботични усложнения на бременността – Г.Момеков

10:35 : 11:00 Неонатална торакална хирургия – Доц.Шивачев

11:00 : 11:15 Майчина смъртност в Испания – анализ – В.Атанасова


Презентации на интересни клинични случаи:

11:15 : 11:20 Хилоторакс, Торако-амниален шънт – В. Калев

11:20 : 11:25 Клиничен случай на миеломенингоцеле – М.Джонгова

11:25 : 11:30 ТАР-синдром – М.Константиниду

11:30 : 11:35 Лицеви дефекти, презентация на случаи – З.Арабаджиева

11:35 : 11:40 Дехисценция на оперативна рана след цезарово сечение. Два клинични случая – Е.Бикова

11:40 : 12:00 Дискусия

12:00 Закриване на IV-ти Конгрес по Майчино-Фетална Медицина