Научна програма

V-ти Конгрес по Майчино-Фетална Медицина

х-л КАТАРИНО

21 – 23 МАЙ 2021 г.

Програма

 

...

English Version


Петък 21/05/2021 г.

11.00-19.00 Регистрация и Настаняване

13.30-15.30 “Hands on” курс специализирана ехография

15.30-16.00 Кафе пауза

16.00-18.30Сесия I- Майчино-Фетална Медицина. Модератори: Николов А, Янкова М.

16:00 –16:15Кардиометаболитен риск и бременност-Стоянова Р.

16:15-16:30 30 Генетична основа на метаболитното здраве при бъдещата майка –Тодорова Е. – Геника – фирмена презентация

16:30-16:45 Клинично поведение при рекурентни аборти- Ибриям И.

16:45 –17:05 Бетаблокери и бременност – Миланова М.

17:05-17:20 Натаспин – клинични наблюдения и приложение в практиката – Valentis- фирмена презентация – Джонгова М.

17:20-17:30 Дискусия

17:30-18:00 Ехография по време на раждане. Обзор – Камел Р

18:00-18:15 Клинични данни за Елевит, витамини №1 в света – Bayer-фирмена презентация- Арабаджиева З.

18:15-18:30 Дискусия

20.00 Коктейл – Вечеря ”Добре дошли”


Събота 22/05/2021 г.

08.00-12.00 Регистрация и настаняване

Официално откриване

09.00-11.00 Сесия II – Специализирана фетална ехография Модератори: Мазнейкова В., Янкова М., Чавеева П.

9:10-9:30 Протокол за фетална ехография във втори триместър – Чавеева П.

9:30-9:50 Бронхопулмонарна секвестрация, поведение след раждане – Шивачев Х.

9:50-10:05 MRI-нова стъпка напред в оценката на феталната анатомия – Хаджидеков Г.

10:05-10:20 Структурни дефекти в 1-ви триместър – Сингелаки А.

10:20-10:40 Какво да не пропускаме при ехографията в 1-ви триместър – Пласенсия У.

10:40-10:50 Определяне на ВТР по CRL – Янкова М.

10:50-11:00 Дискусия

11:00–11:30 Kафе пауза

11:30-13:00 Сесия III Генетични изследвания и бременност Модератори: Савов А., Стратиева В., Димова И.

11.30-11.45 Неинвазивни ДНК тестове и възможности за скрининг на моногенни болести и резус факрор – Тодорова А.

11:45-12:05 cfDNA скрининг за анеуплоидии – Гил М.

12:05-12:20 Генетични изследвания-настоящи концепции и съвременни предизвикателства – Савов А.

12:20-12:35 Пренатален геномен анализ – минало и бъдеще – Димова И.

12:35-12:50 Пенталогия на Кантрел – Георгиев Б.

12:50-13:00 Дискусия

13:00 – 14:30 Работен обяд, почивка

14:30-16:00Сесия IV Прееклампсия, IUGR, скрининг, проследяване, родоразрешение Модератори: Стратиева В., Чавеева П., Янкова М.

14:30-14:40 Приложение на скрининга за PE/IUGR в България – Стратиева В.

14:40 – 15:40 Пленарна лекция на Проф. К. Николаидес

15:40-16:00 Превенция на мъртвораждане – Аколекар Р.

16.00 – 16.30 Кафе пауза

16:30-18:30 Сесия V Кардиохирургия при новородени и Майчино-Фетална Медицина Модератори: Янкова М., Стратиева В., Чавеева П.

16:30-16:45 ВСМ в периода на новороденото – пренатална диагностика и хоспитализация по спешност – Василева З.

16:45-17:10 Ебщайн аномалия на трикуспидална клапа – хирургично лечение – Луканов Ц.

17:10-17:20 Скринингови програми – обощение. Скрининг за преждевременно раждане – Янкова М.

17:20-17:35 ”Серклаж на горещо”- Панова М.

17:35-17:45 Превенция на ПЕ-три годишен опит – Стоилов Б.

17:45-18:00 Бременност и Covid – Богданова А.

18:00-18:15 Успехи, разочарования и поуки. Анализ на дейността – Галева С.

18:15-18:30 Дискусия

19:30 – 23.00 Официална вечеря

17.00-18.00Сесия IV – Бременност и Covid

20.00-23.00 Официална вечеря


Неделя 23/05/2021 г.

9:30-11:00 Сесия VI – Многоплодна бременност Модератори: Стратиева В., Чавеева П., Ибриам И.

9:15-9:30 Rh изоимунизация – поведение, превенция и фетална трансфузия-необходимо ли е и кога? – Ибриам И.

9:30-10:00 Скрининг за анеуплоидии при многоплодни бременности – Кое е важното? –Чавеева П.

10:00-10:20 Инвазивна диагностика и ембриоредукция – индикации – Стратиева В.

10:20-10:40 PTB и PE при бихориална бременност – Чавеева П.

10:40-11:10 Скрининг, диагноза и поведение при усложнена монохориална бременност – Персико Н.

11:10-11:25 Интраутеринна лазертерапия при TTTS – нашите резултати – Чавеева П.

11:25-11:30 Дискусия

11:30 – 12:00 Кафе пауза

12:00-13:00 Сесия VII Презентации на интересни клинични случаи. Quiz тест – Арабаджиева З., Джонгова М., Калев В., Василев Ц.

13:00 Закриване на V-ти Конгрес по Майчино-Фетална Медицина

13:00 Закриване на V-ти Конгрес по Майчино-Фетална Медицина