Научна програма

IV-ти Конгрес по Майчино-Фетална Медицина

х-л Рила, Боровец

10 – 12.05.2019г.


Предварителна програма

...

Петък 10.05.2019г.

13.00 – 19.00

Регистрация и настаняване

14:30 – 16:30

Майчино-Фетална Медицина – Ехографски курс Практически курс по специализирана пренатална диагностика. Обучителна сесия “Технически умения 2D, 3D, 4D сканиране” зала Захари Зограф

16:30 – 17:00

Kафе пауза

17.00 – 18.30

Официално откриване

1.Фетални дефекти – УЗ диагностика, клинично поведение и перинатален изход

2.Сърдечни дефекти – УЗ диагностика, клинично поведение и перинатален изход

3.Генетична консултация и бременност

17.45 – 18.00

Дискусия

20.00 – 23.00

Вечеря ”Добре дошли”


Събота 11.05.2019г.

13.00 – 19.00

Регистрация

09:00 – 09:15

Официално откриване на IV-ти Международен Конгрес по МФМ (зала Рила)

9:15 – 11:00

Прееклампсия, Хипертония и Плацентарна недостатъчност. Скрининг, диагноза и поведение. Скринингови програми за Прееклампсия в зависимост от възможностите на локалните клиники Скрининг за ПЕ с различни модели. Възможности и цена. Къде сме? Плацентарни и хипертонични усложнения на бременността. Плацентарна недостатъчност. Фетална ретардация. Дефинициа, поведение, начин на родоразрешение.

11:00 – 11:15

Дискусия

11:15 – 11:40

Kафе пауза

11:40 – 12:30

Преждевременно раждане –Протоколи за скрининг, поведение и резултати

12.30 – 13.30

Обяд

13:30 – 14:40

Ендокринология и бременност. Диференциална диагноза на ГД и Ins-резистентност. Лекуваме ли с Metformin? За и против. Кога да правим скрининг за ГД 1-ви(2-ри(3-ти триместър?Трябва ли да скринираме всички?

14:40 – 16:00

Фетална и Неонатална Хирургия

16:00 – 16:40

Кафе пауза

16:40 – 18:00

Мултидисциплинарен подход при консултацията, проследяването и терапията на бременности усложнени с фетални дефекти

20:00 – 22:30

Официална вечеря

22:30

Нощен Бар


Неделя 12.05.2019г.

09:30 – 10:30

Скринингови програми и бременност Майчино-Феталната Mедицина и Феталната медицина от гледната точка на стандарта по Aкушерство и Гинекология – Дискусия

10:30

Закриване на IV-ти Конгрес по Майчино-Фетална Медицина