доц. Емил Ковачев

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

Sample avatar

доц. Емил Ковачев

Биография

Образование:
 • 1992 г. Природо-математическа гимназия „Николай Лилиев“ с изучаване на английски език
 • 1992 – 1998 г. Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”, гр. Варна, диплома № 002057
 • 1999 – 2003 г. Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”, гр. Варна; СБАГАЛ – ЕООД – Варна
 • 2003 г. – успешно положен държавен изпит за придобиване на специалност “Акушерство и Гинекология”, диплома № 0396
 • 2003 г. – зачислен на докторантура за самостоятелна подготовка, „ Прогноза, профилактика и лечение на овариалния хиперстимулационен синдром при асистираните репродуктивни технологии”
 • 2010 г., успешно защитена дисертация.Ниво на придобитата квалификация
 • 2011 г., придобива научнo-образователна степен „Доктор” от ВАК; 2012 г., диплома № 34723, хабилитация „Доцент”, диплома №3 0020
 • 2005 – 2007 г. Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”, гр. Варна Здравен мениджмънт, диплома № 069586
 • 2016 г., придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки“
 • 2004 г. – проведена клинична специализация в Университетска болница “Барзилай”, Израел в областта на асистираните репродуктивни технологии и гинекологична ендоскопия
 • 2001 – 2007 г. – завършва успешно следните тясно специализирани курсове в НИАГ “Майчин дом” София:
  • Ултразвукова и доплерова диагностика в АГ
  • Колпоскопия
  • Гинекологична ендокринология
  • Безплоден брак
  • Гинекологична ендоскопия (лапароскопия и хистероскопия)
  • Антенатална диагностика на наследствените заболявания
  • Хистероскопия – с практически занимания
  • Оперативна гинекология – с практически занимания
 • 2015 г. – Специализация по гинекологична лапароскопия, ИРКАД,Страсбург.
Месторабота:

1999-2016 г.

 • Медицински Университет “Проф. д-р П. Стоянов”, гр. Варна;
  СБАГАЛ – ЕООД – Варна, Бул. “Цар Освободител” № 150

От 2016 г. до момента

Доцент, дм.

От 2016 г. до момента.

Ръководител Катедра по Акушерство и гинекология

 • Медицински Университет “Проф. д-р П. Стоянов”, гр. Варна;

Управител

 • СБАГАЛ – ЕООД – Варна, Бул. “Цар Освободител” № 150

Републикански консултант по Акушерство и гинекология за североизточна България от 27.05.2013 г.

2008 г. – автор на раздела “Асистирани репродуктивни технологии” от “Избрани глави от гинекологичната практика” – том 3, под редакцията на Й. Попов.

2017 г. – автор на монографичен труд на тема „Асистирани репродуктивни технологии.

Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина

90 научни публикации в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина.

Участие в национални и международни АГ симпозиуми и конгреси.

Председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.

Член на Управителния съвет на Българското дружество по акушерство и гинекология.

Член на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията.

Член на Европейската асоциация по репродуктивно здраве.

Член на държавна комисия за придобиване на специалност АГ

Член на редакционния колектив на Списание АГ

Член на комисията към Община Варна- ин витро фонд ”Искам бебе”

Член на БЛС