Членство

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

Регистрация

Асоциация по майчино-фетална медицина

Достъп до научни доклади и събития в областта на Майчино-феталната медицина

Редуцирани такси за участие в събитията, организирани от АМФМ

Право да участва в управлението на Дружеството и други права, разписани в Устава на АМФМ

Членският внос за една година е в размер на 80 лева

С Банков превод

Банка: ДСК

IBAN: BG18STSA93000025972971

Асоциация по Майчино-Фетална Медицина

Фактура

Моля отбележете

Фирма

ЕИК

Регистрация по ДДС

МОЛ

Данъчен адрес

Е-mail за получаване на фактура

*На интернет страницата на АМФМ могат да се извършват плащания на регистрационни такси за събития, организарани от АМФМ, като възможност за заплащане на членски внос на годишна база. Плащанията могат да се извършват както онлайн, така и чрез банков превод.

В случай, че е необходимо възстановяване на онлайн плащане, извършено с банкова карта към АМФМ, то може да бъде извършено единствено и само по картата/пластика, от която е направено първоначалното плащане.