Доц. Валентина Илиева Мазнейкова

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

Sample avatar

Доц. Валентина Илиева Мазнейкова

Акушер-гинеколог

Консултант по Фетална медицина

Заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията по Майчино-Фетална Медицина

Биография

Образование:
 • 1976 г. завършва средно образование в 114 Английска езикова гимназия, гр. София
 • 1982 г. – дипломиран лекар – Медицинска академия, град София.
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА:

01.10.1982-01.07.1984 г.

 • Ординатор по акушерство и гинекология в Районна болница, гр. Петрич.

01.07.1984 г

 • Младши асистент в Катедра по АГ при НИАГ, гр. София

01.01.1988 г.

 • Придобита специалност по АГ

1988-1992 г.

 • Старши асистент в Катедра по АГ

1992 г.

 • Главен асистент в Катедра по АГ

1996 г.

Присъждане на научна степен “Доктор”, след защитена дисертация на тема: “Доплерово изследване на феталната и утеро-плацентарна циркулация при нормална и патологична бременност”

01.02.1999 г.

Главен административен асистент към Специализирана акушерска клиника “Майчин риск”, СБАЛАГ “Майчин дом”, МУ, София. Консултант по ултразвукова и Доплерова диагностика в 231-ви и 560-ти ултразвукови кабинети. Консултант по проблемите на пренаталния скрининг към Катедрата по медицинска генетика. Извършване на инвазивни процедури под ултразвуков контрол – хорион биопсия, амниоцентеза и кордоцентеза за целите на генетичния скрининг на републиканско ниво. Ръководител на дежурен екип в СБАЛАГ“Майчин дом”. Член на работната група по изпълнение на Националната програма за профилактика на наследствените болести, предразположения и вродени аномалии в Република България за периода 2000-2005 г., утвърдена с решение на МС №735 от 10.11.2000 г. Член на Българската работна група за дълготрайна контрацепция. Участник в проспективно проучване за регистрация на фетални аномалии (The IRONFAN –International Registry of Fetal Anomalies) с директор – професор Shraga Rottem. Участник в международно проучване LAM30007 на фирма Glaxo, съвместно с клиниките по неврология на четвърти километър и Медицинска академия. Участник в международно проучване ANA-1474 на фирма Novo Nordisk “A randomized, parallel-group, open-label, multinational trial comparing the safety and efficacy of insulin aspart(Novo Rapid®) versus human insulin(Actrapid®), used in a multiple injection regimenq in the treatment of pregnant women with Type1 diabetes, focusing on maternal hypoglycaemia and pregnancy outcomes” – завършено

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
 • 1985 г. Курс по медицинска педагогика за млади асистенти в ИСУЛ
 • 26.03-27.04.1990 г. Специализация по ултразвукова диагностика и Доплерова велосиметрия в ултразвуковия институт към СЗО, гр. Загреб, Хърватска Република, под ръководството на професор Asim Kurjak
 • 11.1998 г. Теоретичен курс: ”The 10-14 week scan”, под ръководството на професор K. Nicolaides, Edinburgh
 • 14.11.1999 г. Теоретичен курс и сертификат за компетентност (Certificate of Competence in Ultrasound Examination at 10-14 weeks), Директор: Kypros Nicolaides, Buenos Aires, Argentina