IV Конгрес по Майчино-Фетална Медицина

Регистрация

Виж галерия

Сесия I – 1-ви триместър скрининг за Анеуплоидии и вродени структурни дефекти

Виж галерия

Сесия II – Преждевременно раждане

Виж галерия

5. Сесия III – Дългият път от пренаталната диагноза до успешното лечение

Виж галерия

Сесия IV – Прееклампсия, хипертония и плацентарна недостатъчност

Виж галерия

Панел Майчино-Фетална Медицина

Виж галерия

Презентации на клинични случаи

Виж галерия

Официална вечеря

Виж галерия

Изложение

Виж галерия