Майчино-феталната медицина цели да предотврати усложнения при рискова бременност

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

С новите изследвания животозастрашаващите състояния за майката и плода се установяват и лекуват навреме

Майчино-феталната медицина е субспециалност, посветена изцяло на бременната жена и нейното дете. Тя представлява специализирана област в рамките на акушерството и гинекологията, която чрез широк набор от изследвания, диагностични и терапевтични процедури си поставя за крайна цел здравето на майката и плода още от самото му появяване.

Основната цел на това направление е да използва най-иновативните средства за навременна високоспециализирана диагностика на бременността. Фокус в работата на водещите специалисти по фетална медицина е проследяване на плода по време на интраутробното му развитие. Специалистите работят усилено, за да установят всички рискови фактори, които биха довели до увреждане или страдание за плода с основната мисия да ги профилактират и предотвратят. Напредването на техническите средства и медицинската апаратура, изследванията и анализите в последните години позволяват достигането до много подробен анализ за състоянието на бременната и плода. Специалистите могат да предоставят изключително прецизна оценка за това дали една бременност протича без усложнения, или има специфични усложнения, дори те да не са намерили все още своя клиничен израз.

Феталната медицина осигурява сигурност за състоянието на плода и майката, като е в постоянно взаимодействие с други специалности. Съвременната фетална медицина и постиженията в областта имат за цел във възможно най-ранен етап от протичането на бременността да се диференцират нискорисковите от тези с висок риск.

Навременната комуникация с генетици, експерти по образна диагностика, неонатолози, ендокринолози, кардиолози, хирурзи и други е в основата на това да се вземат най-добрите решения при проследяване на рискова бременност. Тези общи усилия на различни специалисти целят чрез феталната медицина да гарантират здравето на плода и здравето на майката по време на бременността.

С въвеждането на качествен скрининг за хромозомни заболявания в първия триместър се постигна намаляване на инвазивната диагностика, което е от значение за намаляване на излишните манипулации заради многото фалшиво положителни резултати при “стария скрининг”. В същото време броят на хромозомните заболявания, които се откриват по време на бременност, расте. Сериозно постижение в областта на майчино-феталната медицина е и нарастващият брой вътреутробни операции, в резултат на което са факт все повече спасени високорискови бременности.

В областта на съвременната майчно-фетална медицина са необходими специализирани познания и разбиране на сложните биохимични и биофизични процеси, протичащи между майката и плода. Това налага работата с широк диапазон от лабораторни изследвания, овладяване на методите на специализираната образна диагностика и други, а това прави допълнителната и съвременна квалификация в тази област не просто препоръчителна, а задължителна.

Усилията на Асоциацията по майчино-фетална медицина през последните 10 години бяха насочени към повишаване на броя на бременните, преминаващи първи триместър скрининг.

Д-р Мария Янкова: Жените трябва да знаят какви прегледи да посетят, когато са бременни

Д-р Мария Янкова е акушер-гинеколог, консултант по фетална медицина и председател на управителния съвет на Асоциацията по майчино-фетална медицина. Завършила е медицина в София през 2000 г., а през 2006 г. придобива специалност по акушерство и гинекология. Има магистратура по здравен мениджмънт и е защитила докторантура с тема “Управление на рисковете по време на бременност”. Ученик е на проф. Кипрос Николаидес – ръководител на водещата в световен план Фондация по фетална медицина към King’s College Hospital в Лондон, където е специализирала и сертифицирана в областта на пренаталната диагностика, 1-ви триместър скрининг на бременността, фетална ехокардиография, инвазивната диагностика и др. Извършва специализирана фетална диагностика в МЦ “Св. Петка” и създава съвместно с д-р Стратиева през 2010 г. O.S.C.A.R. Clinic – One step clinic of assesment of risks. Това е първата за страната специализирана клиника за намиране и профилактика на най-честите усложнения на бременността. От 2011 г. е асистент в катедра АГ към Медицинския факултет на Софийския университет в Университетска болница “Лозенец”.

Какво представлява майчино-феталната медицина?


– Тя е поле в медицината, което непрекъснато се развива в световен мащаб и е свързано с много иновации. Майчино-феталната медицина намери своето място като субспециалност в рамките на акушерството и гинекологията и се очертаха водещи центрове и специалисти, обезпечени с всичко необходимо за поддържане на много високо ниво. С въвеждането на качествен скрининг за хромозомни заболявания в първия триместър успяхме да намалим инвазивната диагностика – амниоцентезите, с около 40%, което е от съществено значение за родителите, които бяха подлагани на излишни манипулации поради многото фалшиво положителни резултати от “стария скрининг”. В същото време броят на хромозомните заболявания, които откриваме по време на бременност, расте. Постижение е и нарастващият брой вътреутробни операции, както и доброто взаимодействие с колегите от другите специалности, в резултат на което имаме все повече спасени високорискови бременности.

Кога проследяващият акушер-гинеколог включва експертизата на специалиста по фетална медицина?

– Първите два прегледа, за които е необходимо бременните да се насочат към специализирани центрове, са строго препоръчителни. Първият се прави между 11-а и 13-а гестационна седмица – 1-ви триместър скрининг на бременността. Вторият е между – 20-а 23-а седмица, феталната морфология, и последният се планира за периода 31-33-а седмица и касае хипертоничните усложнения на бременността. През останалото време бременната комуникира основно с проследяващия акушер-гинеколог.

Кои специалности са ангажирани за качественото проследяване на бременността?

– Феталната медицина е в постоянно взаимодействие с другите специалности, за да се вземат най-добрите решения при проследяване на рискова бременност. В непрекъсната комуникация сме с генетици, експерти по образна диагностика, неонатолози, ендокринолози, кардиолози, хирурзи и други.

Какво трябва да се направи, за да бъдат намалени усложненията по време на бременност?

– Работим усилено в посока да се осигури достъп до специализирана диагностика на най-широко национално ниво. Първо, не всички бременни са информирани от какви прегледи се нуждаят. Не трябва да се допуска жена да не знае, че е препоръчителен 1-ви триместър скрининг за хромозомни аномалии в началото на бременността, както и за следващите прегледи. С други думи, достъпът до компетентен преглед трябва да е гарантиран за всички бременни, както и да се укаже в кои центрове у нас се извършва такава дейност. Те сами ще преценят къде им е най-удобно да отидат и ще си организират прегледите. Това е една от целите на нашата асоциация, а тя е част от основната ни мисия за изграждане на една обща национална стратегия за скрининг за усложнения на бременността – не само за хромозомни заболявания, но и за високо кръвно по време на бременност, гестационен диабет, риск от преждевременно раждане и др., за осъществяването на която работим в последните 10 години. Една такава стратегия трябва да покрие скрининга за рискове по време на бременност с обособени национални центрове и очертан път на пациента, това би довело до един качествен скок в грижата за бременните и бъдещото поколение.

Миналата година представихте въвеждането у нас на скрининг за прееклампсия и преждевременно раждане. Какво показват резултатите към момента?

– Той намали тежките усложнения на бременността, свързани с високо кръвно, с повече от 50%, което е огромен успех за нашата област. Намаляха драстично и случаите на усложнения при високорисковите за хипертонични усложнения бременности. Това значи, че дори да е налице такъв риск и клиничните симптоми да започнат, ние сме в състояние да го профилактираме и контролираме до степен на безопасност за майката и плода. Преди 10 години това беше напълно невъзможно, лекувахме вече създадените животозастрашаващи усложнения. Разпознаваме също по-добре бременните с висок риск за преждевременно раждане и имаме възможност да удължим бременността до възможно най-късен срок.

С какво Четвъртият международен конгрес по майчино-фетална медицина ще надгради досегашните?

– Ще има широка дискусия на тема дефиниране на вече не толкова новите области в голямата специалност акушерство и гинекология – фетална медицина, майчино-фетална медицина и перинатология, както и новите изискванията към допълнителната квалификация на специалистите, които ги практикуват.

Цялата статия можете да откриете в КАПИТАЛ