Как да стана член?

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

Всеки лекар, който има призната правоспособност да упражнява професията или заема академична изследователска или административна длъжност и/или практикува професията може да бъде пълноправен член на дружеството. Приемането на членове се решава с обикновено мнозинство от Управителния съвет. С предимство се разглеждат кандидатурите на лекари с отношение към проследяването на бременността и медицинската помощ в ранна детска възраст от следните специалности:

  • АГ
  • Ендокринология
    • Неоталогия

 

    • Образна диагностика

 

    • Генетика

 

    • Клинична лаборатория

 

    • Педиатрия

 

    • Детска хирургия

 

    • Детска нефрология

 

    • Детска ендокринология

 

    • Детска гастроентерология

 

    • Детска пулмология

 

    • Детска кардиология

 

    • Детска кардиохирургия

 

    • Неврохирургия

 

    • Урология

 

    • Гръдна хирургия

 

    • И др. специалности, имащи отношение към майчиното и детското здраве

 

   • Специализиращи лекари в специалности, имащи отношение към майчиното и детско здраве