Как да стана член?

Всеки лекар, който има призната правоспособност да упражнява професията или заема академична изследователска или административна длъжност и/или практикува професията може да бъде пълноправен член на дружеството. Приемането на членове се решава с обикновено мнозинство от Управителния Съвет. С предимство се разглеждат кандидатурите на лекари с отношение към проследяването на бременността и медицинската помощ в ранната детска възраст от следните специалности:

 • АГ
 • Ендокринология
   • Неоталогия

   

   • Образна диагностика

   

   • Генетика

   

   • Клинична лаборатория

   

   • Педиатрия

   

   • Детска хирургия

   

   • Детска нефрология

   

   • Детска ендокринология

   

   • Детска гастроентерология

   

   • Детска пулмология

   

   • Детска кардиология

   

   • Детска кардиохирургия

   

   • Неврохирургия

   

   • Урология

   

   • Гръдна хирургия

   

   • И др. специалности, имащи отношение към майчиното и детско здраве

   

  • Специализиращи лекари в специалности, имащи отношение към майчиното и детско здраве