Цели

Да защитаваме и отстояваме интересите на своите членове пред държавни институции, както и пред други сродни организации в България и чужбина

Да популяризираме и развиваме методите на пренаталната диагностика и сроковете за прилагането им в България

Да популяризираме пренаталната диагностика сред жените в репродуктивна възраст, техните лични лекари , АГ-специалисти и неонатолози в доболничната помощ

Да разясняваме методите на пренаталната диагностика и сроковете за прилагането им

Да обучаваме и квалифицираме специалисти в областта майчино-фетална медицина и пренатална диагностика

Да сертифицираме и одитираме (съобразно европейските стандарти) специалисти с различни нива на квалификация в областта пренатална диагностика

Да организираме научни форуми с цел популяризиране на методите и протоколите за консултация касаещи майчино-феталната медицина и пренатална диагностика