Цели

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

Да защитаваме и отстояваме интересите на своите членове пред държавни институции, както и пред други сродни организации в България и чужбина

Да популяризираме и развиваме методите на пренаталната диагностика и сроковете за прилагането им в България

Да популяризираме пренаталната диагностика сред жените в репродуктивна възраст, техните лични лекари , АГ-специалисти и неонатолози в доболничната помощ

Да разясняваме методите на пренаталната диагностика и сроковете за прилагането им

Да обучаваме и квалифицираме специалисти в областта майчино-фетална медицина и пренатална диагностика

Да сертифицираме и одитираме (съобразно европейските стандарти) специалисти с различни нива на квалификация в областта пренатална диагностика

Да организираме научни форуми с цел популяризиране на методите и протоколите за консултация касаещи майчино-феталната медицина и пренатална диагностика