Програма III Конгрес по Майчино-Фетална Медицина

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

III-ти Конгрес по Майчино-Фетална Медицина

18-20.05.2018, х-л Рила, Боровец

Програма

Петък 18/05/2018 г.

13.00-19.00 Регистрация и Настаняване

15:30- 18:00 Майчино-Фетална Медицина /зала Мусала/

15.30-16.30 Ендокринология и бременност

Модератори: Проф.Танкова, Д-р Стратиева

15.30-15.45 Връзка между тиреоидна дисфункция при бременни и захарен диабет –Яначкова В.

15.45-16.05 Бременност и отклонения във въглехидратния метаболизъм – Проф. Танкова

16.05-16.25 Гестационен диабет и Фетална медицина – Ибрям И.

Дискусия

16:30– 17:00 – Kафе пауза

17:00-18:00 Генетика и бременност

Модератори: Проф. Савов А., Д-р Янкова М.

17.00-17.15 Генетична консултация при вродени аномалии на отделителната система – Димова И.

17.15-17.30 Дефекти на отделината система- УЗ – диагностика, проследяване и перинатален изход – Попов В.

17.30-17.45 ДНК анализ на абортивен материал и редки генетични заболявания при плода – Тодоров Т.

17.45-18.00 Дискусия

20.00-23.00 Вечеря ”Добре дошли”

Събота 19/05/2018 г.

08:00-09:00 Регистрация

09:00 – 09:15 Официално откриване на III-ти Международен Конгрес МФМ

/зала Рила/

9:15- 11:00 Плацентарни и хипертонични усложнения на бременността

Модератори: Проф. Аколекар, Д-р Велев, Д-р Янкова

09:15 – 09:35 Прогноза и профилактика на мъртво раждане Аколекар Р.

09:35 – 09:55 Перинатологични проблеми при новородени с интраутеринна хипотрофия –Масларска Р.

09:55 –10:15 Антикоагулация при бременност и пуерпериум – Миланова М.

10:15–10:25 Скрининг за ПЕ в България–резултати–Стратиева В.

10:25-10:40 Ролята на PlGF при Прееклампсията–Никлен С.

10:40-10:55 Генетично предразположение към вродена

тромбофилия и бременност. Случаи от практиката. Подход за генетичен тест –Йорданова И.

11:00–11:15 Дискусия

11:15-11:40 Kафе пауза

11:40-12:30 Преждевременно раждане –диагноза и поведение

Модератори: , Проф. Николов, Д-р Минев, Д-р Стратиева

11.40-11.50 Скрининг за преждевременно раждане – Янкова М.

11.50-12.00 Скрининг за преждевременно раждане при близнаци-EVENTS Trail –Чавеева П.

12:00-12:10 Протокол на поведение и терапия при скъсена маточна шийка- Стратиева В.

12:10-12.25 Трансабдоминален лапароскопски серклаж – Минев З.

12:25-12:30 Дискусия

12.30-13.30 Обяд

13:30-14:40

Скринингови програми и бременност

Модератори: Проф.Савов А., Д-р Пласенсиа, Д-р Янкова

13:30 – 13:40 Скрининг за Гестационен диабет – Атанасова В.

13:40 – 13:55 Къде е мястото на скрининга чрез свободната ДНК фракция в съвременната пренатална консултация – Мария дел Мар Гил

13.55 – 14.15 Биохимичен Скрининг във 2-ри триместър “за” и “против”-Савов А.

14:15- 14:30 Фетална морфология в 1-ви триместър-Пласенсия У.

14:30 – 14:40 Инвазивни процедури при бременности с висок риск след 1-ви и 2-ри триместър скрининг – резултати – Янкова М.

Дискусия

Мултидисциплинарен подход при консултацията, проследяването и терапията на бременности усложнени с фетални дефекти

14:40-15:00

Фетална Хирургия

Модератори : Проф.Персико, Д-р Чавеева

14:40-15:00 Фетална хирургия – Обзор – Персико Н.

15:00-15:20 Методи на ембриоредукция при многоплодна бременност, интрафетален лазер –Чавеева П.

15:20-15:40 Кафе пауза

15:40-17:00

Сърдечни дефекти – УЗ диагностика, клинично поведение и перинатален изход

Модератори: Проф.Марков, Проф.Луканов, Д-р Чавеева

15:40-16:00 Пренатална диагноза, прогноза и кардиохирургия при вродени сърдечни дефекти – Луканов Ц.

16:00-16:20 Tips and Trics в ехографската оценка на феталното сърце – Марков Д.

16:20-16:35 Ултразвукова диагностика на феталното сърце в 1-ви триместър – Стоилов Б.

16:35-16:50 Ултразвукова диагноза на вродена атрезия на трикуспидалната клапа в първи триместър на бременността. Клиничен случай.- Калев В.

16:50-17:00 Клиничен случай на Вроден Сифилис -Гьокова Е

17:00-18:00 Майчино-Фетална Mедицина и Феталната медицина от гледната точка на стандарта по Aкушерство и Гинекология – Дискусия

20:00-22:30 Официална вечеря

22:30 – Нощен Бар

Неделя 20/05/2018 /Зала Рила/

09:30-10:30 Лекция – Проф.Николаидес

10:30- Закриване на III-ти Конгрес по Майчино-Фетална Медицина

10:30-12:30

Ехографски курс по специализирана пренатална диагностика

С подкрепата на Медицински Факултет към Софийски Университет