Проф.д-р Христо Шивачев

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

проф. Шивачев

Проф.д-р Христо Шивачев

Бъдещ председател на АМФМ

Заместник изпълнителен директор по медицинската дейност на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”; Началник на Клиника по детска хирургия

Биография

Проф. д-р Христо Шивачев завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 1995 г. През 2004 г. придобива специалност „Хирургия“, а през 2011 г. има придобита научна степен „Доктор“ по детска хирургия. Година по-късно,
през 2012 г. придобива и специалност „Детска хирургия“, а през 2021 г. и специалност „Гръдна хирургия“. През 2012 г. д-р Шивачев има присъдена академична длъжност „Доцент“, а през следващата година защитава
и магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. През 2021 г. има присъдена академична длъжност „Професор“. Професионалният му път води началото си от Звеното за неотложна медицинска помощ към 26-та
поликлиника в столицата, където работи като дежурен терапевт в периода 1996 г. – 1997 г. През пролетта на 1997 г. проф. Шивачев става част от екипа на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ като последователно е детски хирург към Клиника
по детска хирургия – до 2012 г., а в периода 2012 г. – 2014 г. като доцент към Отделение по детска гръдна хирургия на Първа детска хирургична клиника в болницата. От 2014 г. до 2017 г. е началник на Отделение по детска гръдна
хирургия, а от 2017 г. е началник на Клиника по детска хирургия към лечебното заведение.

В периода 2017 г. – 2020 г. проф. Христо Шивачев е Председател на Борда на директорите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, а от есента на 2021 г. изпълнява длъжността заместник директор по медицинската дейност на болницата.

Неколкократно е специализирал видео-асистирана торакоскопска хирургия, лапароскопска хирургия, бронхология I-во и II-ро ниво и конвенционална гастроинтестинална ендоскопия – I-во ниво. Научните му интереси са насочени главно към мини-инвазивната
хирургия и гръдната хирургия.

През 2021 г. е избран за заместник-председател на Управителния съвет на Български лекарски съюз. Член е Българско хирургическо дружество (БХД), Българско дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
(БАГССХ), International Society of Pediatric Oncology (SIOP), European Society of Thoracic Surgeons (ESTS).

Проф. д-р Христо Шивачев е национален консултант по детска хирургия.