Учредителен съвет

Sample avatar

Д-р Мария Янкова

Sample avatar

Д-р Виолета Стратиева

Sample avatar

Доц. Петя Чавеева

Sample avatar

доц. Емил Ковачев

Sample avatar

доц. Валентина Мазнейкова

Sample avatar

проф. Атанас Щерев