Честит професионален празник !!!

С оглед големия интерес към Конгреса на АМФМ, стаите в хотел Double Tree by Hilton са изчерпани.

Регистрацията за участие в Конгреса продължава да бъде активна, като АМФМ не може да поеме отговорност за настаняването на новорегистрирани делегати.

Честит професионален празник на всички специалисти по Акушерство и гинекология, Майчино-фетална медицина и Неонатология, на всички колеги, които участват в проследяването на бременноста и на професионалистите по здравни грижи. Всички Вие с високата си компетентност, знания, умения и посветеност осигурявате качеството и безопасността на развитието и появата на новия живот! Нека си пожелаем да бъдем ценени и разбирани от пациентите си, и да имаме подкрепата на обществото и институциите, така че високоспециаризираната пренатална помощ да бъде все по-достъпна и да е част от информираните решения на бъдещите родители. Бъдете здрави, колеги и приятели!